Marka Çeşitleri

Marka Çeşitleri Marka çeşitleri genel yapı itibariyle; Ticaret, Hizmet, Garanti, Ortak, Ses ve Koku Markaları olarak sınıflandırılmıştır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tescil edilecek markaların çeşitleri ve özellikleri aşağıda sıralanmıştır.

Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yürüttüğü malları, diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt etme fırsatı sunan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar bu kapsamdadır.

Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. 35 ila 45 arasında yer alan sınıflarda tescil edilmiş markalar bu kapsamda değerlendirilir.

Garanti Markaları

Garanti markası, sahibinin bilgisi dâhilinde çoğu şirket tarafından o kuruluşların ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti altına almaya yarayan sembolleri kapsamaktadır. Garanti markasının sahibinin veya sahibine iktisaden bağlı olan bir firmanın mal veya hizmetlerinde kullanılması yasal bir suç teşkil eder.

Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerini kapsayan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer kurumlardan ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin kaynağını gösterme, reklam, hâkimiyet hakkı, koruma gibi ekonomik ve hukuki özelliklere sahiptir.

Ses Markası

İşitildiği zaman, belirli bir kuruluşun mal veya hizmetini akla getiren sesli işaretlere, ses markası denilmektedir.

Koku Markası

Bir işletme vasıtasıyla üretilen malı, diğer kurumlar tarafından üretilen mallardan kokusal anlamda ayırt etmeye yarayan işarete, koku markası adı verilmektedir.