Marka Hukuku

Marka HukukuTescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izin alınmadan kullanılmasının önüne geçme yetkisine sahiptir. Sahiplerinin elinde bulunan bu hukuksal hak, yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

556 sayılı KHK ile 4128 sayılı Kanundaki hükümler, marka haklarının korunması ile ilgili olan kuralları, hükümlülükleri ve koşulları içermektedir.

Aşağıda açıklanan hususların gerçekleşmesi halinde, marka sahibinin iznine başvurulmadan markasının kullanılmasının önüne geçilmesini talep etme yetkisine haizdir.

 • Markanın tescil sınırları içerisine giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı yapıya sahip herhangi bir simge veya görselden faydalanılması
 • Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan, benzer mal veya hizmetleri içeren ve bu sebeple halk nezdinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dâhil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılmasını kapsamaktadır.

Tecavüze uğrayan markanızın; hakkını korumak için genel düzenlemeler ve Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabeti düzenleyen hükümlerinden faydalanabilirsiniz.

Marka hakkı tecavüze uğramış olan hak sahibi bu düzenlemelere dayanarak mahkeme nezdinde bir takım istemlerde bulunabilme hakkına sahip olacaktır.

Hukuki Sorumluluk

Marka hakkınızın tecavüze uğraması hakkında açılabilecek davalar ve aranacak haklar ise;

 1. Marka hakkında tecavüz eylemlerinin durdurulma davası
 2. Tecavüzün önlenmesi davası
 3. Tecavüzün giderilmesi davası
 4. Tecavüzün tespiti davası
 5. Tazminat davaları
  a) İtibar tazminat davası
  b) Maddi tazminat davası
  c) Manevi tazminat davası
 6. Delilleri tespiti
 7. El koyma
 8. Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
 9. Markaların silinmesi ve imha edilmesi
 10. Hükmün ilgililere tebliği, kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı
 11. İhtiyati tedbirler
 12. Gümrük korunması

Cezai sorumluk

Marka hakkına tecavüz eden kişi ve kurumlara uygulanacak cezai işlemler, eylem ve iştirak ayrımına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Kanunlar dışında hareket edilmesi durumunda cezai para işlemleri, işyerinin kapatılması, hapis cezası ve ticaretten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Markadan doğan haklara verilecek cezaların alt ve üst sınırları

 1. Bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası
 2. 27 bin TL’den 46 bin TL’ye kadar para cezası
 3. Bir yıldan az olmamak suretiyle iş yerlerinin kapatılması
 4. Tecavüzde bulunan kişi ve kurumların bir yıldan az olmamak suretiyle ticaretten men edilmeleri

Tescilplus olarak, hukuki işlemlerinizde alanında uzman avukatlarımız ile dava sürecinden işleyişin hızlandırılmasına kadar bütün haklarınızın korunması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.