Turquality Nedir?

Tuquality Nedir?

Dünya çapında ilk kez uygulanan Turquality, devlet destekli markalaşma programıdır. Ürünün tasarım aşamasından mağaza rafındaki satışına kadar tüm çalışmalarda sistematik kalite yönetimini belgeleyen ve garantör bir üst kimlik oluşturmayı hedefleyen uygulamadır.

Türk Markalarını Uluslararası Pazara Taşımak

Belirli bir kaliteye ulaşmış Türk markalarının uluslararası arenada başarısını arttırmak ve bilinir hale getirmek amacıyla desteklenmelerini kapsayan Turqality projesinin oluşumunu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye ihracatçılar Meclisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçı Birlikleri gerçekleştirmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarlığının 2000/3 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen marka yardımı geliştirilerek 2003/3 sayılı ''Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı imajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile markalaşma faaliyetlerine uzun vadede ve yüksek oranda destekler sağlanması öngörülmüştür.

Turquality'nin Misyonu

  • Evrensel markalar yaratarak Türkiye'nin ihracat gelirlerini maksimum seviyeye çıkarmak
  • Evrensel boyutlara taşınan markalar sayesinde "Türk Malı" imajının uluslararası bir alana taşınarak Türkiye'nin itibarını yükseltmek

TURQUALITY Projesinin Ana Hedefleri

  • Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı olan 2023 yılında uluslararası alanda Türk markalarının adından söz edilmesini sağlamak
  • Markalaşma yolunda katalizörlük hedefiyle gelişme gösterebilecek firmalara küresel bir marka olma adına maddi destek sunmak 
  • Global Türk markaları yaratma aşamasında firmalara strateji, organizasyon ve teknolojik alanlarda danışmanlık hizmeti vermek
  • Potansiyel markalara bu gelişim süresince gerekli yönetimsel eğitimi sağlayarak daha güçlü bir insan kaynakları ortamı yaratmak. 
  • Proje için seçilen firmaları uluslararası pazar hakkında bilgilendirmek; seçilmeyen firmaların gelişmeleri için gerekli teşviki sağlamak
  • Türk malı kavramının "Made In Turkey" adı altında dünyaca tanınan bir kavram olmasını sağlamak